NUOTOLINIU BŪDU SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

NUOTOLINIU BŪDU SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

20__ m.______________ ___ d.,

Aš, t. y. Pirkėjas, kurio duomenys nurodyti žemiau (toliau vadinama – Pirkėjas), UAB ,,Taisykla“ įregistruotai ir veikiančiai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 304167875, registruotas buveinės adresas J. Jasinskio g. 7, Vilnius el. pašto adresas ttaisykla@gmail.com, tel. Nr. +370 63839999 (toliau vadinama – Pardavėjas) pranešu, kad atsisakau nuotoliniu būdu, t. y. naudojantis Pardavėjo internetine parduotuve adresu: www. ttaisykla.lt, sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, šiomis sąlygomis:

1. Sutarties ir Pirkėjo duomenys

1.1. Sutarties sudarymo data: ____________________________________________________________________________

1.2. Sutarties arba PVM sąskaitos – faktūros Nr.:

__________________________________________________________________________________________

1.3. Sutartimi įsigytos prekės:

__________________________________________________________________________________________

1.4. Prekių kaina (EUR):

__________________________________________________________________________________________

1.5. Prekių gavimo data:

__________________________________________________________________________________________

1.6. Pirkėjo vardas, pavardė:

__________________________________________________________________________________________

1.7. Pirkėjo adresas:

__________________________________________________________________________________________

1.8. Pirkėjo kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono Nr.):

__________________________________________________________________________________________

1.9. Pirkėjo banko sąskaitos Nr.:

__________________________________________________________________________________________

2. Sutarties atsisakymo tvarka ir pasekmės

2.1. Pirkėjas ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo šios atsisakymo formos pateikimo Pardavėjui dienos, įsipareigoja grąžinti prekes, nurodytas šios atsisakymo formos 1.3 punkte, Pardavėjui.

2.2. Prekes grąžina ir grąžinimo išlaidas apmoka pats Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekės grąžinamos dėl netinkamos jų kokybės, tuomet prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

2.3. Pardavėjas ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pateikia šią atsisakymo formą ir taip praneša apie savo sprendimą atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus į Pirkėjo šios atsisakymo formos 1.9 punkte nurodytą sąskaitą.

2.4. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų, kaip nurodyta šios atsisakymo formos 2.2 punkte: 2.4.1. tol, kol atgaus prekes iš Pirkėjo arba negaus patvirtinimo apie prekių išsiuntimą, jei prekės grąžinimo siunčiant jas

paštu arba per kurjerį;
2.4.2. jei prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos;

2.4.3. jei prekės nėra toje pakuotėje, kurioje buvo pristatytos arba pakuotė sugadinta, netvarkinga ar kitaip pažeista; 2.4.4. jei prekė buvo naudojama.

2.5. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

2.6. Tarp šalių dėl nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymo kilę ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Pardavėjo buveinės vietos teisme.

Su nurodyta tvarka sutinku ______________________________________

(pirkėjo vardas pavardė parašas)

Translate »

© TTaisykla turinys / TTaisykla content