Privatumo politika

Privatumo politika

 1. Ši privatumo politika paaiškina, kaip UAB Taisykla tvarko asmens duomenis naudodama paslaugas ttaisykla.lt internetinėje parduotuvėje. Ši politika taikoma visų rūšių asmens duomenų, kuriuos UAB Taisykla renka iš pagrindinio puslapio, tvarkymo, el. Pašto korespondencijos, paraiškų, sutarčių ir kitų šaltinių tvarkymui.
 2. UAB Taisykla įmonės kodas 304167875, yra valdytojas, vykdantis Europos Parlamento ir Tarybos (ES) 2016/679 Bendrojo reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, reikalavimus, ir mes garantuojame jums privatumą ir duomenų saugumą.

Asmens duomenų rinkimas
3. Tvarkant asmens duomenis, laikomasi Nuostata dėl taisyklių, neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje naudojatės internetinės parduotuvės ttaisykla.lt paslaugomis. Esate informuotas, kad jūsų asmens duomenys Lietuvoje taip pat gali būti tvarkomi remiantis šios šalies įstatymais.

 1. Informuoja, kad nurodydami savo el. pašto adresą sutinkate, kad jis būtų įvestas į internetinės parduotuvės ttaisykla.lt duomenų bazę, ir į jį gali būti išsiųstas pranešimas apie pradėtus, bet nebaigtus prekių užsakymus.
 2. Jūs esate informuotas, kad naudodamiesi internetine parduotuve ttaisykla.lt, UAB Taisykla ar bet kuri trečioji šalis, veikianti ttaisykla.lt vardu, gali apibendrinti ir saugoti duomenis, leidžiančius sekti ir tvarkyti įrašus:

5.1. bendras apsilankymų pagrindiniuose puslapiuose skaičius;
5.2. kiekvieno konkretaus pagrindinio puslapio lankytojų skaičius;
5.3. IP adresai
5.4. kiti duomenys, kurių tikslas yra sistemų administravimas, taip pat internetinės parduotuvės ttaisykla.lt patobulinimų organizavimas.

Asmens duomenų tvarkymas
6. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

6.1. Paraiškų svarstymas ir apdorojimas;
6.2. Paslaugų ir nuotolinių sutarčių, sąskaitų paruošimas, sudarymas ir siuntimas;
6.3. Įmonės valdymo procesų efektyvumo užtikrinimas;
6.4. Planavimas ir verslo analizė;
6.5. Informacinis biuletenis

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis
7. UAB Taisykla saugo asmens duomenis pagal norminių aktų reikalavimus:

7.1. Kol UAB Taisykla išorės norminių aktų nustatyta tvarka gali įgyvendinti savo teisėtus interesus;
7.2. tuo tarpu UAB Taisykla yra teisiškai įpareigota saugoti duomenis pagal norminius teisės aktus;
7.3. tol, kol galioja asmens duomenų subjekto sutikimas dėl atitinkamo duomenų tvarkymo, jei duomenų tvarkymui nėra jokio kito teisinio pagrindo.

Asmens duomenų gavėjai
8. Įstatymų numatytais atvejais UAB Taisykla gali perduoti informaciją tretiesiems asmenims. Siekdami efektyviau atlikti savo funkcijas, UAB Taisykla taip pat gali naudotis išorinėmis paslaugomis.

 1. Duomenis, surinktus ir sukauptus interneto portale ttaisykla.lt, informaciniais tikslais ir statistikos tikslais, taip pat turi teisę perduoti kitoms įmonėms.
 2. Duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti asmens tapatybę, šiame procese nėra platinami, išskyrus pavedimus, pateiktus naudojant lizingo įmokos metodą ir kai būtina patikrinti asmens duomenis.
 3. Asmens duomenys neperduodami trečiosioms šalims.

Prieiga prie jūsų asmens duomenų ir kitos asmens duomenų subjekto teisės
12. UAB Taisykla bendrauja su asmens duomenų subjektu naudodamas asmens duomenų subjekto pateiktą kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą, adresą).

 1. Jei asmens duomenų tvarkymas yra pradėtas ir vyksta gavus asmens duomenų subjekto sutikimą, asmens duomenų subjektas turi teisę jį atšaukti, siųsdamas atsiliepimą el. paštu: ttaisykla@gmail.com
 2. Panaikinus sutikimą tvarkyti duomenis, kurie pagrįsti kitais teisiniais pagrindais, duomenų tvarkymas negali būti nutrauktas.
 3. Vartotojas turi teisę ištrinti savo profilį, siųsdamas pranešimą apie jį el. paštu: ttaisykla@gmail.com. Tokiu atveju užklausa priimama tik tuo atveju, jei ji siunčiama iš to paties el. pašto adreso, kuriame registruotas vartotojo profilis.
 4. UAB Taisykla turi teisę bet kada atlikti pakeitimus, kurie bus paskelbti internetinėje parduotuvėje ttaisykla.lt.
 5. Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

Stengdamiesi įvykdyti savo teisinę prievolę, gavus prašymą, galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Sutikimas

Lankydamiesi mūsų svetainėjė Jūs sutinkate, jog esate susipažinę su taikoma privatumo politika ir jai neprieštaraujate.

Translate »

© TTaisykla turinys / TTaisykla content